Je třeba brát přechod na T2 ve dvou rovinách. Zaprvé změny kanálů, zapínání a vypínání a zadruhé obsah sítí. K dnešnímu dni se nám situace trochu komplikuje. Nezávisle na zapínání a vypínání kanálů je třeba napsat, že Přechodová síť 12 se k 8.1.2020 přejmenuje na Finální síť 22, ale její obsah se změní až k 1.7.2020 (do té doby bude...

Ač je problematika standardu DAB technicky poměrně rozsáhlá, dovolte mi zde zmínit alespoň pár zajímavostí, které možná úplně běžně nezaznívají.

Příjem pozemně šířených signálů je mnohdy zjednodušeně prezentován jako "připoj a hraj", avšak v řadě případů to nemusí platit. Pro vyřešení problému rozdílných úrovní signálů máme několik obecně platných možností.

Některé vysílače pozemní televize byly přeladěny již koncem roku 2017, jiné jsou již od 1.ledna 2018 vypnuty. Přechodové sítě nové generace DVB-T2 pokrývají v současné době většinu území státu, někde však nastaly obtíže s jejich příjmem. Můžeme nákup nové TV ještě odložit? Proč a k čemu to vlastně všechno je ? Vysvětlení od státu zatím nemáme,...