Jak dostat do rozvodu slabé signály vedle silných ?

Příjem pozemně šířených signálů je mnohdy zjednodušeně prezentován jako "připoj a hraj", avšak v řadě případů to nemusí platit. Pro vyřešení problému rozdílných úrovní signálů máme několik obecně platných možností.

Příjem na jednu anténu, namířenou do "nějakého směru" (máme li "štěstí" na společný směr), ev. pásmové zesílení a následný rozvod jednokabelovou (ideálně hvězdicovou) instalací, což je nejlevnější varianta ve stylu zkusím a uvidím. Pokud vysílače nejsou v "zákrytu" může to být i výhodou (natočení antény, nebo použití dvou antén a jejich sloučení).

Dodávám, že maximální úroveň signálu, vstupujícího do přijímače je u DVB-T 73,75 dBμV (75 Ω) a u DVB-T2 83,75 dBμV (75 Ω). Tyto hodnoty bychom neměli překročit u žádného z multiplexů na účastnické zásuvce, čehož se bez možnosti samostatně ovlivnit úroveň jednotlivých signálů mnohdy těžko dosahuje. V různých místech můžete narazit na obrovské rozdíly v úrovních přijímaných signálů. Přímo sousedící kanály by tuner zvládnout měl, ale pokud je sousední kanál např. o 40dB silnější, tak na slabším signálu snadno dojde k problémům. Jednou věcí je selektivita přijímače, která je popsána například v D-Booku, kde se dočteme, že maximální rozdíl, platící pro uvedené modulační parametry, činí 28 dB. Troufám si tvrdit, že běžně dostupné přijímače zvládnou i více. Právě použitá modulace je důležitým prvkem v řetězci, což je dobře vidět z obrázků. Znázorněno jest, mód nosných znatelně ovlivňuje pronikání signálu do okolí. U nás používáme mód 32K rozšířený. Čím vyšší číslo před "K", tím lépe. Širší užitečné pásmo (xK ext-ended) u rozšířeného módu se však pochopitelně projevuje negativně.


Příjem na dvě antény dvoukabelovým rozvodem do přijímače s dvěma tunery, či dvou samostatných přijímačů (např, TV + Set Top Box). Otázkou ale je, jak se vůbec podaří příjem na samostatnou anténu určenou pro příjem slabého vysílače (neboť silné místní signály se do tuneru stejně mohou dostat). Běžné propustě (pokud se použijí) mají samozřejmě útlum i v užitečném pásmu, jejich strmost a potlačení nežádoucích kanálů musí být co největší, což zvyšuje cenu. Také stabilita analogových pasivních obvodů v čase může být problémem. Nezbývá, než se tedy posnažit výběrem vhodné antény a také jejím umístěním, což platí vždy !

Příjem na dvě a více antén a použití programovatelných zesilovačů (profilerů) nejnovější generace, které si mnohdy poradí i s kanálovou konverzí (změnou kanálu). Běžný jednokabelový hvězdicový rozvod samozřejmě postačuje. Jedinou nevýhodou funkce těchto "strojů" se zdá být funkce automatické regulace úrovně signálu. Ideální by bylo, kdyby se nastavil pouze jednotný rozptyl účinku (například +- 3dB), který by zesilovač aplikoval k výchozím hodnotám dle jejich kolísání, jak je nastavil anténář jednotlivým signálům v době instalace. Doplňkové signály s lepším zabezpečením není nutno nastavovat na úroveň místních zvláště, použije-li se konverze. Obecně nejsem příznivcem automatiky v tomto ohledu. Cena tohoto zařízení cca kolem osmi tisíc a více korun samozřejmě hraje roli (u bytovky v pohodě řešitelné počtem několika uživatelů). Myslím, že kanálová konverze (přesunutí kanálu jinam) je užitečná funkce, ale stavím jí až za dobře vyřešenou, či vypínatelnou automatickou regulaci úrovně a samozřejmě vysokou 8MHz selektivitu. V ideálním případě programovatelný zesilovač vybere užitečné kanály a poskládá je například vzestupně na kanály 21,23,25,26...v jakémkoli pořadí, vše ostatní je potlačeno. Zdá se, že klasickým programovatelným zesilovačům předchozích generací pomalu zvoní hrana. Ideálním pomocníkem pro menší instalace by byl takový profiler, kde by se daly nastavit až shodné výstupní úrovně se vstupními (např. gain v rozsahu 25dB až 0dB). Pokud mi z antény poleze na některých kanálech 85dBuV, zesilovat je fakt nepotřebuji. Potřebuji mírně zesílit (nebo i překonvertovat) slabší vzdálený vysílač například ze 40 na 55 dBuV, nepotřebný balast potlačit. Jen je otázkou, zda někdo takové zařízení vyrobí a za kolik.

Kanálové zesilovače s analogovými vstupními a výstupními filtry. Krom toho, že se rozlaďují, jsou navíc vhodnější jen pro větší objekty (cca 3000,- na jeden kanál). Přeladění se provádí povětšinou výměnným způsobem, aby nebyla přerušena možnost sledování programu v řádu dní. Z dnešního pohledu stále hojně využívané řešení, avšak předpokládám odklon k programovatelným zesilovačům (profilerům).

Kanálové procesory a regenerátory více než dvojnásobná cena oproti kanálovým zesilovačům. V mé domovině se vyskytovaly hojně, ale dnes bych jejich využití viděl spíše ke speciálním aplikacím.

Všechny tyto prvky stárnou, což je dobré si uvědomit. Jako jindy i zde platí, že bez slušného měřícího přístroje a znalostí se to pořádně udělat nedá.