Dne 23.10.2018 v 17:18 na konferenci Radiokomunikace 2018 v Pardubicích zaznělo: Multiplex 3 již zahájil vysílání ze sedmi vysílačů velkého výkonu, pro které získal kmitočty letos od ČTÚ. Jde o vysílače typu Votice - Mezivrata, ale vyzářený výkon je mnohonásobně nižší než u vysílačů multiplexu 2, uvedl Michal Bureš z ČRA.

Úkolem tohoto článku je popsat, jak dva odlišné přístroje měří terestricky šířené signály dle standardů DVB-T a DVB-T2 v různých situacích - příjmových podmínkách a porovnat je s laboratorními výsledky. Popíšeme si také problematiku Echa.