MUX 3 - Poslední vlaštovky vypuštěny

Dne 23.10.2018 v 17:18 na konferenci Radiokomunikace 2018 v Pardubicích zaznělo: Multiplex 3 již zahájil vysílání ze sedmi vysílačů velkého výkonu, pro které získal kmitočty letos od ČTÚ. Jde o vysílače typu Votice - Mezivrata, ale vyzářený výkon je mnohonásobně nižší než u vysílačů multiplexu 2, uvedl Michal Bureš z ČRA.

Důvodem spuštění těchto vysílačů 13 měsíců před začátkem vypínacího procesu DVB-T tedy není snaha o zvýšení pokrytí, nýbrž zajištění finančního vyrovnání za provoz přechodové sítě 12 v co největším rozsahu. Vidíme, že vysílače Jáchymov - Klínovec a sním i Cheb - Zelená Hora individuální oprávnění nezískaly. Dále vidíme, že povolené vyzářené výkony jsou výrazně nižší, než u multiplexů 1 a 2.

Jak známo, multiplex 3 používá poloviční ochranný interval 33,6 km, na rozdíl od multipexů 1 a 2, kde je maximální rozdíl vzdáleností k vysílačům 67,2 km. Tento fakt znemožňoval spustit některé vysílače velkého výkonu muxu 3, protože nebyly k dispozici volné kanály. Nyní ale ke spuštění sedmi vysílačů došlo a ukážeme si jak konkrétně si ČRa poradily na vysílači Vimperk.

Měření probíhalo na třech stanovištích dle obrázků. Stanoviště č.1 u Obce Boubská (klesání od paty vysílače k místu příjmu 5°), stanoviště č.2 u odbočky k obci Svatá Máří na silnici 145 (klesání od vysílače 6°) a stanoviště č.3, rozcestí cca 500 metrů JJZ od vysílače (klesání od vysílače 5°) . První stanoviště simulovalo oblast reálného použitelného pokrytí multiplexu 3 z vysílače Mařský Vrch. 

Dle webového mapového měření je na stanovišti č.1 rozdíl vzdáleností k vysílačům Mařský Vrch a Kleť 37,9 km, což je mimo ochranný interval 33,6 km. Na následujících obrázcích vidíme, že měřící přístroj indikuje tento rozdíl vzdálenosti na kanálech 39 a 49 shodně hodnotou 37,24 km. Časový odstup impulsů multiplexu 1 (K49) a 2 (K39) z vysílačů Kleť a Mařský Vrch se tedy do 67,2 km vejde pohodlně. Zelená oblast vyjadřuje prostor ochranného intervalu. Na dalších dvou obrázcích vidíme, že mux 3 (K22) se logicky do 33,6 km již nevejde. Bylo tedy nutné signál K22 na vysílači Vimperk více zpozdit, než je tomu u kanálů 39 a 49. Zcela vlevo je vždy vidět impuls vysílače Vimperk. Neposul se tedy impuls vysílače Kleť doleva, ale impuls Mařského Vrchu doprava a na něj se měřící přístroj zafixoval. Na posledním obrázku tedy vidíme hodnotu 31,36 km, což umožní pokrytí nejbližšího okolí. Nicméně zcela vpravo si můžeme všimnout zhoršené hodnoty chybovosti před korekcí v případě muxu 3. To je dáno především výrazně srovnatelnějšími přijímanými úrovněmi obou hlavních signálů (zobrazováno výškou žlutých proužků).

Měřící místa č.2 a č.3 byla použita především ke změření rozdílů úrovní mezi kanály 22 a 39 + 49. Na stanovišti č.2 byla zjištěna diference 32 dB, na stanovišti č.3 jen 13 dB, zatímco na stanovišti č.1 činil rozdíl 17 dB. Vyjdeme-li z referenční hodnoty ERP 20 kW, zdá se, že zatímco ve směru na stanoviště č.1 činí, vyzářený výkon cca 500 W, na stanoviště č.2 je to již jen nějakých 13 W a ke stanovišti č.3 1000 W. Jelikož porovnáváme úroveň vždy proti úrovni vyšších kanálů z téhož vysílače, nehraje vzdálenost zásadní negativní roli. Nabízí se tedy myšlenka, že na vysílači Mařský Vrch je použit samostatný směrový AS pro K22, zatímco K39 a K49 jsou šířeny všesměrově, návštěva vysílače však tuto domněnku nepotvrdila. Vysílání MUXu 3 je tedy pravděpodobně všesměrové. K ověření by bylo nutné učinit vícero měření na dalších místech. K hlavnímu AS vedou dva páry napájecích kabelů o různých délkách, co svědčí o napájení AS spíše po patrech.

Jelikož pro vysílač Mařský Vrch je již předběžně počítáno na 20.2.2020 se startem finálního MUXu 23 na K22 a vysílač Máří prodělal 19.září 2018 devítihodinovou odstávku, je možné, že nový sdružovač pro 22,(25),27,39,49,50 je již namontován. Start PS 12 na K27 proběhl dne 20.11.2018.  Výkon činí 5kW a od 14.března 2019 dojde k navýšení na finálních 20kW. Nedává smysl montovat sólo AS pro 1kW MUX3 na dobu 15 měsíců, nebo upravovat rozbočení napájecích vedení.

Na dalších obrázcích vidíme přijímané parametry MUX3 pro stanoviště č.3. Přestože na impulsní odezvě vidíme dostatečnou separaci od Kletě 21 dB a celková přijímaná úroveň signálu je vysoká, nejsou parametry zrovna optimální. Upřímně vysvětlení mám jen takové, že je něco špatně už na vysílací straně vysílače Mařský Vrch (K22 MUX3).

Pro úplnost ještě mapka pokrytí pro 1kW všesměr. Poměrě brutální.

Závěrem bych chtěl poděkovat kolegovi Markovi Svobodovi, který provedl nezbytná měření a v druhé vlně zabezpečil výlet k vysílači.

Díkes.