Je třeba brát přechod na T2 ve dvou rovinách. Zaprvé změny kanálů, zapínání a vypínání a zadruhé obsah sítí. K dnešnímu dni se nám situace trochu komplikuje. Nezávisle na zapínání a vypínání kanálů je třeba napsat, že Přechodová síť 12 se k 8.1.2020 přejmenuje na Finální síť 22, ale její obsah se změní až k 1.7.2020 (do té doby...

Dne 23.10.2018 v 17:18 na konferenci Radiokomunikace 2018 v Pardubicích zaznělo: Multiplex 3 již zahájil vysílání ze sedmi vysílačů velkého výkonu, pro které získal kmitočty letos od ČTÚ. Jde o vysílače typu Votice - Mezivrata, ale vyzářený výkon je mnohonásobně nižší než u vysílačů multiplexu 2, uvedl Michal Bureš z ČRA.