Jak se vyznat v mapách pokrytí

Na internetu se můžeme setkat s různými provedeními map pokrytí, majícími různý účel. Podle toho také nějak vypadají, liší se jejich provedení.

Zde prezentované mapky vytvářím v programu Radiomobile. Mapka barev, znázorňujících úroveň pokrytí by se měla prolínat s politickou mapkou. Popis barev může být psanou formou, nebo formou číselných hodnot úrovní signálu. První možnost je přívětivá pro běžného diváka, druhá zase pro člověka, který pracuje s měřícím přístrojem. Mapky z programu Radiomobile mají v rohu definovanou barevnou škálu. Na obrázku vidíte přepočty hodnot ve kterých se nejčastěji mapky objevují na hodnotu, kterou změříme na dipólu 0 dBb (digitální rozhlas DAB), případně na běžné LP anténě (televizní vysílání DVB-T a T2). Jak vidno, jde o závislost na kmitočtu a impedanci. K mapce by dále mělo být uvedeno o jaký vysílač(e) se jedná, jaký kanál (kmitočet), polarizaci, vyzářený výkon ERP a údaj výšky nad volným terénem, pro kterou je výpočet proveden.

Můžeme se samozřejmě setkat s mapkami, které jsou učeny k prezentaci produktu digitální pozemní televize (ať už před běžnými diváky, nebo potenciálními klienty). Tyto mapky jsou lidově označovány "omalovánkami". Osobně doporučuji používat mapky ČTÚ, které jsou ve verzi dle ITU 1812-3 velmi dobrou pomůckou pro vypočítávání terénních profilů pro DVB i DAB.