DAB+ ČRo Kleť

Český rozhlas se chystá v květnu 2019 spustit DAB+ z vysílače Kleť. Původně se nepočítalo s tak brzkým a megalomanským pokrytím v kraji, kde vlastně dálnice D3 stále nevede až k hranicím, počítalo se maximálně s lokalitou Kozí Kámen severozápadně od kóty Kluk. Tak se pojďme podívat, co nám ta Kleť pokryje.

Mapka je počítána pro úroveň signálu 58 dBuV/m ve výšce 1,5m nad zemí, což odpovídá úrovni 44,55 dBuV pro λ/2 dBd dipól (-62,45 dBm). Převodní tabulku naleznete zde. Musíme však počítat s tím, že v autě může anténa dosahovat i záporného dBd zisku. V praxi se ukázalo, že u kvalitně provedených instalací VKV příjmu v automobilech obdobná hodnota úrovně na vstupu přijímače zajistí relativně "stabilní" monofonní příjem (44 dBuV). O plné stereobázi, natož nějaké rezervě však nemůže být řeč. U stacionárního příjmu je uváděna minimální hodnota 50 dBuV. Navíc u příjmu mobilního se uplatňují další negativní faktory. Zde tedy DAB jasně vítězí, neb při zmiňované úrovni je již s rezervou počítáno.

Z obrázku je patrné, že ty 3 dB rozdílu při frekvenci 227,360 MHz nehrají až takovou roli, takže počítám že vysílač bude mít 10kW ERP. Vidíme, že pokrytí D3 (původně R3) v úseku od Kaplice až k Dolnímu Dvořišti není souvislé ani ve žluté barvě. V úseku Soběslav - Tábor již pokrytí mírně řídne. Od města Tábor až k severní hranici okresu Tábor pak ještě Kleť řídce dokrývá hlavní tah na vhodných místech a dále již navazuje stávající prořídlé pokrytí okresu Benešov, které se stane stávajícím do prosince 2018, kdy budou na Benešovsku spuštěny lokální bubláčky, primárně určené pro D1.

Podíváme li se na další mapky, zjistíme, že vysílač Mezivrata  by mohl Kleť vhodně doplnit, nicméně mezi Soběslaví a Táborem by se stále nacházela jistá nepokrytá místa. Vysílač Radimovice u Želče by zde pomohl a navíc by slušně pokryl i město Tábor. U vysílače Mezivrata bych se přikláněl k výkonu 5kW, u Radimovic k 1 až 2 kW. To jsou však již zbytečné dohady, ani jeden z těchto dvou vysílačů není zatím na pořadu dne. Zatím na příkladu D1 vidíme spíše snahu o použití menších lokálních vysílačů.

Je třeba si uvědomit, že úroveň -62,45 dBm na vstupu autorádia má ještě cca 13 dB rezervu k prvním potenciálním problémům s příjmem v mírně zhoršených podmínkách příjmu a dalších 9dB k hranici příjmu v otevřeném terénu. V některých místech, kde není ani žlutá barva může být příjem možný.

Edit: DAB Vysílač Kleť s multiplexem Českého Rozhlasu bude spuštěn do konce první poloviny roku 2019. Parametry: Výkon 10 kW ERP, vertikální polarizace, všesměrový diagram, kanál 12C. Bude se instalovat nový AS pro VHF DAB.

DAB zdar !